Handelsbetingelser

 1. Aftalegrundlag og priser
  Aftalegrundlaget mellem Gone Fishing og kunden er faktura og rejseplan og er bindende for begge parter når depositum er indbetalt. Overholder kunden ikke indbetalingsfristen er aftalen i princippet ikke gældende. Ved for sen betaling bør kunden få bekræftet at aftalen stadig er gældende. Rejsens pris er den angivne pris på fakturaen og her står også tydeligt hvad der er inklusiv og eksklusiv i prisen. Drikkepenge under rejsen er altid eksklusiv. På visse destinationer kan der være udgifter som det ikke er muligt at forudopkræve. Dette er typisk afrejseskatter i lufthavne, visse entreer, fiskelicenser og diverse lokale afgifter. Disse udgifter er aldrig en del af rejsens pris.
 2. Aflysning af rejse
  I tilfælde af at Gone Fishing aflyser en rejse kan købet hæves fra kundens side og hele beløbet tilbagebetales.
 3. Afbestilling af rejse
  For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Kunden kan afbestille pakkerejsen efter følgende regler: Afbestilles der efter depositum er betalt tabes dette og efter restbeløbet er betalt mistes dette ligeledes. Vi er gerne behjælpelige med om der eventuelt kan refunderes en del af flybilletten.
 4. Ændring af pakkerejse
  Hvis Gone Fishing har ændringer til en allerede aftalt rejse som vurderes væsentlige er muligheden for at hæve købet til stede. Vi gør opmærksom på at ændringer i dagsprogram på fiskerejser pga. vejr ikke anses for en væsentlig ændring og eventuelt mistede fisketid kan tilbagebetales. Aflyste fiskedage giver ikke kunden ret til yderligere kompensation end det mistede fiskeri. I visse tilfælde kan der fremgå en cirka afrejsedato for grupperejser langt ude i fremtiden. Her skal kunden være opmærksom på at datoen kan ændres efter indgåelse af aftale.
 5. Rejse- og afbestillingsforsikring
  Kunden skal selv sørge for at have alle forsikringer i orden inden afrejse. Vi gør opmærksom på at afbestillingsforsikring ofte skal bestilles før betaling af depositum.
 6. Kundens ansvar
  Kunden skal altid tjekke om navne er stavet korrekt på alle dokumenter, her skal vi have navnet som det står i passet inkl. alle mellemnavne. Har kunden undladt at oplyse korrekt navn pålægges eventuelle gebyrer for ombookning af flybilletter kunden. Det er kundens eget ansvar at møde rettidig frem til flyafgange og Gone Fishing kan ikke holdes ansvarlig for at kunden kommer for sent frem til et fly, hverken ved udrejse eller hjemrejse. Det er ligeledes kundens eget ansvar at kunden har en gyldig rejseforsikring. Pas og visum har kunden selv ansvar for er i orden. Som udgangspunkt skal passet være gyldigt 6 måneder efter hjemkomst. Vi gør opmærksom på der er strenge regler for indrejse og transit i USA (ESTA) og Canada (ETA) som det er kundens eget ansvar er i orden. Er kunden ikke i stand til at opnå disse tilladelser kan Gone Fishing ikke holdes ansvarlig og rejsens pris kan være tabt. Ved indrejse i Sydafrika kræver det også speciel dokumentation hvis man er under 18 år. En række andre lande har visum regler som kunden selv har pligt til at sætte sig ind i. Ligeledes er det kundens eget ansvar at alle vaccinationer er foretaget, her henvises til egen læge.
 7. Betaling og gebyrer
  Betaling kan foregå ved bankoverførsel eller ved brug af kreditkort på vores hjemmeside. Gone Fishing tager ikke gebyr for brug af kreditkort men det gør udbyderen derimod. Kunden må selv undersøge hvilket gebyr deres betalingskort er pålagt.
 8. Prisændring
  Gone Fishing forbeholder sig retten til at pålægge væsentlige stigninger i valutakurs kunden.
 9. Mangler og reklamation
  Hændelser der ændrer eller forringer rejsen efter rejsens begyndelse skal hurtigst muligt reklameres til Gone Fishing eller en eventuel rejseleder. Gone Fishing har så muligheden for at udbedre eller løse situationen. Hvis ikke kunden er tilfreds med løsningen skal det gøres meget klart over for Gone Fishing, helst på skrift. Har kunden accepteret løsningen kan der ikke efterfølgende reklameres. Undlades reklamationen helt fra kundens side mister kunden retten til senere at reklamere. I tilfælde af aflyste fiskedage pga. dårligt vejr kan disse dage refunderes i forhold til udgiften. Det er udelukkende Kaptajnen eller rejselederen der kan aflyse fiskedage. Kunden kan ikke selv aflyse en fiskedag med forventning om refundering. Det samme gælder ved sygdom, her kan ikke refunderes pga. den rejsende ikke er i stand til at fiske. Her er det kundens egen forsikring som skal kontaktes. Kunden kan desuden ikke forvente et vist antal fisk eller fangster på vores fiskerejser, der stilles derfor aldrig garantier for fangst.